Modusten maailma

Puhujan tai kirjoittajan suhtautuminen johonkin asiaan voidaan esittää monella tapaa. Yksi niistä ilmenee verbin moduksesta eli tapaluokasta. Moduksia on yhteensä neljä: indikatiivi, konditionaali, imperatiivi ja potentiaali. Kun puhuja valitsee jonkun verbimuodon, hän ilmaisee oman näkemyksensä siitä, millaisena hän asian näkee: varmana tosiasiana, mahdollisesti tapahtuvana, kuvitelmana tai ehdottomasti toteutettavana.
 

Harjoitukset


Kirjoita jokaiseen kohtaan lyhyt teksti (noin 5-10 virkettä).

  1. Kirjoita uutinen Punahilkka-sadun tai Herra Susi -runon pohjalta (indikatiivi)
  2. Hyvän ystävän 10 käskyä/ Hyvän opiskelijan 10 käskyä/ Hyvän opettajan 10 käskyä (Valitse yksi aihe ja käytä imperatiivia.)
  3. Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa? (konditionaali) Palautettu Padletillä. 
  4. Kirjoita omasta tulevaisuudestasi potentiaalissa.