Maailman kielet

TAVOITE: Ymmärrät, mitä tarkoitetaan käsitteillä sukukieli, kielikunta ja kantakieli. Ymmärrät, millä perusteella kieliä voidaan ryhmitellä. Ymmärrät indoeurooppalaisten kielten sukulaisuussuhteita. Tutustut johonkin valitsemaasi kieleen.  Tutustu johonkin vapaavalintaiseen kieleen. Käytä hyväksi esim. Duolingoa, Memrizea tai Ylen kielikurssivalikoimaan. Esittele kieli vapaavalintaisella tavalla* omalle ryhmällesi.


9C: päihitä Kahoot! -tuloksesi.

 * Pedagoginen huomio. Kun opettaja käyttää sananvalintaa "vapaavalintainen", ei oikeasti ole kyse valinnasta saati vapaaehtoisuudesta. Rohkea testaa vapaavalintaisuuden rajoja: baskia pantomiimin keinoin, kiina modernin tanssin keinoin, thaita tulitikuin. Monenlaiset luovat ratkaisut ovat mahdollisia ja oikein tervetulleita, tietysti esitystradition sallimissa rajoissa. Toisaalta kokemus on osoittanut, että esitystraditioon näyttää kuuluvan kuivuus ja puisevuus. Se ei ole tavoiteltavaa. Tavoiteltavaa on innostuminen ja innostaminen.