Ei nimi miestä pahenna...

AIHE: Tutustut omaan nimeesi ja nimeämiseen. Harjoittelet aineiston käyttöä.
TUOTOS: Kirjoitelma tai video.