Satunnainen pari

Jos saisin valita, tekisin töitä aina Tainan kanssa. En kuitenkaan saa. Joskus on tehtävä töitä myös X:n kanssa. Tietääkö X, että työskentelisin mieluiten Tainan kanssa. Ei! Kaikkien kanssa on  opittava tekemään töitä.


1. Kerro yksi hyvä ja yksi huono kokemus ryhmässä työskentelystä.

2. Mikä ryhmä on? Laatikaa ryhmän määritelmä.

3. Onko onnenpyörä hyvä tapa jakaa luokka ryhmiin? Keksikää kaksi perustelua puolesta ja kaksi 
vastaan.

4. Millainen on hyvä ryhmä? Listatkaa vähintään viisi ominaisuutta.

5. Tehkää vertailija. Mitä hyötyä ryhmässä työskentelystä on? Mitä haittaa ryhmässä työskentelystä on?

6. Miten ryhmät pitäisi jakaa, jotta ryhmätyöt onnistuisivat? Esitelkää ehdotuksenne.