Kuvien käyttöoikeus

TAVOITE: Tiedät, millaiset tekijänoikeudet koskevat kuvia. Tiedät, millaisia kuvia saa käyttää koulutöissä ja miten etsiä niitä. Aikaa tehtäviin on varattu kolme oppituntia. Molemmat tehtävät ovat osa portfoliota, joka palautetaan joulukuussa. Älä poista tekemiäsi töitä tietokoneelta.1. Katso Nina Rantapuun video kuvien käytöstä omissa koulutöissä ja muissa julkisissa esityksissä ja vastaa sen avulla seuraaviin kysymyksiin. 


  • Millaisia kuvia ei saa käyttää omissa töissä?
  • Millaisia kuvia saa käyttää?
  • Mistä voi löytää kuvia, joiden tekijä on luovuttanut niiden käyttöoikeuden myös muille?
  • Mitä uutta opit kuvien tekijänoikeuksista? (Oletko toiminut aiemmin oikein?)
  • Onko opettajalla oikeutta käyttää tätä videota?2. Tee lopuksi kuvien käytöstä tietoisku tai ohje.