Minna Canth ja Työmiehen vaimo (AI3 ja AI4)

TAVOITE: Harjoitella eläytyvää lukemista ja kirjoittamista, oppia tunnistamaan tärkeimmät tapahtumat ja jännitteet, luetun ymmärtäminen, kirjoittamisen keinot

1. Eläydy johonkin Työmiehen vaimo -näytelmän henkilöhahmoon ja kirjoita kaksi päiväkirjamerkintää hänen roolissaan. 

  • Yritä saada päiväkirja kuulostamaan aidolta niin ilmaisun kuin ajatusten suhteen. Koska näytelmä on vain vuorosanoja, joudut kuvittelemaan henkilöiden ajatukset ja tunteet, suhtautumistavan toisiin. Useinhan se, mitä näemme toisistamme ei ole koko totuus. 
  • Tarkoitus ei siis ole, että selostat luvun tapahtumia. Toki tapahtumiin täytyy viitata, jotta päiväkirja olisi uskottava. Mieti aluksi ennen kirjoittamista, miksi juuri tuona päivänä henkilö kirjoittaa päiväkirjaansa. 
  • Sijoita ensimmäinen päiväkirjamerkintä näytelmän alkuun (näytökset 1-2) ja toinen kirjan loppuun tai vaikkapa tapatumien jälkeiseen aikaan. Yhden merkinnän sopiva pituus on noin 200 sanaa. Tarvitset tekstiisi kuitenkin kappalejaon.

TAVOITE: Eläytyvän lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelu, kontekstin ymmärtäminen, kuvailun ja perustelun taidot, pohtiminen

2. Kirjoita kirje omana itsenäsi Ristolle, Johannalle tai Kertulle. 

  • Kuvaile erityisesti sitä, millaiselta heidän roolinsa, käytöksensä ja kohtalonsa vaikuttavat nykynuoren silmin, nyky-Suomesta katsottuna. Mieti, mitä haluat heille sanoa ja miten muuttaa heidän ajatusmaailmaansa. Kiinnitä huomiota perustelujen uskkottavuuteen. 
  • Tarvitset kappalejaon. Se merkitään yhdellä tyhjällä rivillä. Sopiva merkkimäärä on noin 2500-3000 merkkiä.


TAVOITE: Harjoitella kirjallisuusanalyysiä ja lukutaidon kokeen vastaustekniikkaa. Palauttaa mieleen kirjallisuuden käsittelyyn tarvittavia käsitteitä.


3. Mihin kaikkeen Työmiehen vaimo ottaa kantaa ja millä keinoilla? Pituus maksimissaan 5000 merkkiä. 

  • Mikäli tehtävä ei etene, saat apua vinkkinurkasta. 

TAVOITE: Saada mallia kirjallisuuskeskusteluun, jotta voimme alkaa pitää kirjallisuuskeskusteluja vaikkapa koepäivän aktiviteettina.

4. Katso kotona Minna Canthin Työmiehen vaimoa käsittelevä jakso ohjelmasta 10 kirjaa, jotka muuttivat maailmaa. (Jos video ei näy, vaihda selainta tai lataa tarvittava ohjelma.)

  • Vastaa katsomasi perusteella, miksi teos on merkittävä ja sen voi katsoa muuttaneen maailmaa. (Tehdään koulussa keskustellen tunnilla.)