Dystopiaromaanit - kaivosmiehen kanarialinnut?

Maapalloa kohtaa katastrofi: vesivarat hupenevat, osa asukkaista katoaa, aurinko sammuu, robotit ottavat vallan, rakkaus kielletään, jokaista valvotaan rannekkeilla... Miltä elämä näyttää tulevaisuuden uhkakuvissa? Mikä meitä odottaa? Miten maailman voisi pelastaa? 
  
Viime vuosina et ole voinut välttyä näkemästä tv-sarjaa ta elokuvaa, jotka kertovat tulevaisuuden uhkakuvista. Tiesitkin varmaan, etä tällaisesta "epätoivotusta" tulevaisuudenkuvitelmasta käytetään nimeä dystopia.  Tutustu aiheeseen lukemalla Ylen uutinen ja Kirjojen Suomi -sivuston artikkeli. Valitse sitten kirja esim. tältä listalta.TEHTÄVÄT

Näiden tehtävien avulla on tarkoitus varmistaa, että olet saavuttanut kaunokirjallisuuden analysoinnin ja tulkinnan taidot. Tehtävissä 1-4 harjoitellaan keskeisiä tekstitaitoja. Kirjoita lukijalle, joka ei tunne teosta tai ole nähnyt kansikuvaa.1. Analysoi ja tulkitse kirjan nimeä. 

Vinkki: Mitä kirjan nimi tarkoittaa? Selitä, miten kirjan nimeä voi tulkita. Miten nimi tarkentuu teoksesta käsin? 


2. Analysoi ja tulkitse kirjan ulkoasua. 

Vinkki: Tehtävässä tarkastellaan teoksen kansia teksilajina. Käytä siis kuva-analyysin käsitteitä ja mainonnan käsitteistöä tarpeen mukaan. Millaisia ennakko-odotuksia kansi ja nimi herättävät yhdessä? Miksi? Miten kirjan ulkoasu yrittää houkutella lukijoita? Miten tekstilajin tavoitteet ja keinot näkyvät?Miten odotukset toteutuvat? Liitä kansien kuva mukaan.

3. Poimi kirjasta ainakin kaksi katkelmaa, jotka puhuttelevat sinua. Selitä, mitä katkelmassa tapahtuu. Pohdi sitten, mikä katkelmasta tekee koskettavan. 

4. Tee havaintoja kirjan maailmasta, kun luet kirjaa. Kirjaa tarkasti piirteet taulukkoon. Kun teet tämän tehtävän huolella, esseen laatiminen on lasten leikkiä. Havaintojen tekeminen ja vertailu ovat keskeisiä tekstitaitoja.

HAVAINTO kirjasta                        

PÄÄTELMÄ päästä

Kirjan maailma

YHTEISKUNTA (politiikka, talous,
yhteiskuntajärjestelmä, kehitys, väestörakenne, vaikutusmahdollisuudet, demokratia, ihmisoikeiden, sananvapaus)

IHMISET (sosiaalinen, psykologinen, fyysinen)

KULTTUURI

ARVOT

MILJÖÖ5. AIHE: Mikä Suomea uhkaa?

Kirjoita essee, jossa käsittelet tulevaisuuden Suomea. Käytä apuna kaikkia tietojasi mm. ilmastonmuutoksesta, väestörakenteesta, kaupungistumisesta, historiasta, yhteiskuntaopista, psykologiasta, terveystiedosta, kielestä, kulttuurista, identiteetistä. Ota mukaan yksi ajankohtainen aineistoa.

Voit rajata näkökulmaasi hyvin tiukastikin. (Jos tiedät kaiken maataloudesta ja lukemasi kirja sivuaa ruokapulan syitä, kirjoita maataloudesta.) Suosittelen. Muista, että otsikko paljastaa näkökulman.


Käytä yhtenä lähteenä lukemaasi kirjaa. Muista, että kirjoitat lukijalle, joka ei tunne teosta. Sinun on siis annettava perustiedot kirjasta, juonesta ja maailmasta,mieluiten ensimmäisen viitteen yhteydessä. Käytä kirjaa havainnollistavana esimerkkinä. 


Esimerkki: Emmi Itärannan palkitun romaanin, Teemestarin kirja (2012) tapahtumat sijoittuvat tulevaisuuden Suomeen, josta vesi on loppumassa. Veden kätkeminen on pahin rikos, mitä ihminen voi tehdä. Kirjan päähenkilö, 17-vuotias Noria on teemestari, joka suojelee salaisen lähteen salaisuutta. Salaisuuden paljastuttua...


Minna Canth ja Työmiehen vaimo (AI3 ja AI4)

TAVOITE: Harjoitella eläytyvää lukemista ja kirjoittamista, oppia tunnistamaan tärkeimmät tapahtumat ja jännitteet, luetun ymmärtäminen, kirjoittamisen keinot

1. Eläydy johonkin Työmiehen vaimo -näytelmän henkilöhahmoon ja kirjoita kaksi päiväkirjamerkintää hänen roolissaan. 

  • Yritä saada päiväkirja kuulostamaan aidolta niin ilmaisun kuin ajatusten suhteen. Koska näytelmä on vain vuorosanoja, joudut kuvittelemaan henkilöiden ajatukset ja tunteet, suhtautumistavan toisiin. Useinhan se, mitä näemme toisistamme ei ole koko totuus. 
  • Tarkoitus ei siis ole, että selostat luvun tapahtumia. Toki tapahtumiin täytyy viitata, jotta päiväkirja olisi uskottava. Mieti aluksi ennen kirjoittamista, miksi juuri tuona päivänä henkilö kirjoittaa päiväkirjaansa. 
  • Sijoita ensimmäinen päiväkirjamerkintä näytelmän alkuun (näytökset 1-2) ja toinen kirjan loppuun tai vaikkapa tapatumien jälkeiseen aikaan. Yhden merkinnän sopiva pituus on noin 200 sanaa. Tarvitset tekstiisi kuitenkin kappalejaon.

TAVOITE: Eläytyvän lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelu, kontekstin ymmärtäminen, kuvailun ja perustelun taidot, pohtiminen

2. Kirjoita kirje omana itsenäsi Ristolle, Johannalle tai Kertulle. 

  • Kuvaile erityisesti sitä, millaiselta heidän roolinsa, käytöksensä ja kohtalonsa vaikuttavat nykynuoren silmin, nyky-Suomesta katsottuna. Mieti, mitä haluat heille sanoa ja miten muuttaa heidän ajatusmaailmaansa. Kiinnitä huomiota perustelujen uskkottavuuteen. 
  • Tarvitset kappalejaon. Se merkitään yhdellä tyhjällä rivillä. Sopiva merkkimäärä on noin 2500-3000 merkkiä.

Novellipeli

TAVOITE: kerrata proosan käsitteitä, oppia perustelemaan tulkintaa
1. Ensimmäinen silmäluku määrää etenemisen. Toinen silmäluku kertoo, montako asiaa, kysytystä pitää kertoa. Voitte myös edetä värijärjestyksessä. Noppa määrää vain kerrottavien asioiden määrän.

2.Mikäli vastaaja ei tiedä kysyttyä asiaa, pisteet saa se, joka osaa sanoa vastauksen.

3.Muiden pelaajien pitää hyväksyä tulkinnan perustelut. Kutstu opettaja paikalle kiistatilanteessa.

4. Saatte itse päättää, mitä yllätyssektorilla tapahtuu.

5. Jos pääset maaliin, peli jatkuu siten, että saat omalla vuorollasi päättää, mistä kerrot. Noppa määrää, kuinka monta asiaa sinun on kerrottava.